Arxiu febrer 2015

El testament

El testament

El testament és un acte de darrera voluntat en el qual una persona ordena la seva successió mitjançant el nomenament d’un o més hereus. També es poden establir llegats i altres disposicions. El testament està regulat al Títol II del…

Acta de titularitat real

Acta de titularitat real

Totes les societats mercantils on els socis/accionistes tinguin més del 25% del capital social estan obligats a formalitzar l’acta de titularitat real. Actualment, des de l’aprovació de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals de 2010, totes les empreses…