Arxiu gener 2017

Sou Mínim Interprofessional al 2017

Sou Mínim Interprofessional al 2017

El Reial Decret 742/2016, publicat al BOE del 31 de desembre, fixa la quantia del salari mínim interprofesional per l’any 2017 en 23,59 €/dia o 707,70€ / mes que suposa un increment del 8% respecte les vigents a l’any anterior,…