Arxiu setembre 2017

Sobre l’extinció del condomini

Sobre l’extinció del condomini

L’extinció del condomini, és a dir la dissolució d’un bé que pertany a més d’una persona, és una de les maneres de redistribuir la propietat d’un bé, la qual preveu tant la legislació espanyola com la catalana. Òbviament, quan els…