Blog

Ajuts de 2.000€ per als autònoms més vulnerables

Ajuts de 2.000€ per als autònoms més vulnerables

El Govern de Catalunya va aprovar aquest dimarts una ajuda de 2.000€ pels treballadors autònoms més perjudicats per la crisis de la Covid-19. Als baixos ingressos d’aquest col·lectiu, que porta arrossegant pèrdues des del març, se li sumen ara els efectes derivats de les mesures adoptades recentment a Catalunya per a la contenció del brot epidèmic.

La situació dels treballadors autònoms al front de petits negocis és especialment greu, per això s’ha considerat necessari reforçar el suport a aquestes persones per afavorir, en la mesura del possible, la continuïtat de la seva activitat en aquest context econòmic i social desfavorable.

El reforç ve en aquest cas amb l’aprovació del Decret-Llei 39/2020, de 3 de Novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19. Tot i que la normativa s’ha publicat al DOGC, es desconeix la data a partir de la qual els potencials beneficiaris podran començar a sol·licitar aquesta prestació econòmica de pagament únic, així com quan la rebran.

Segons el Departament de Treball es destinaran 20 milions d’euros a aquesta iniciativa, de la qual s’estima es beneficiaran més de 10.000 treballador per compte aliè, un 2% del col·lectiu.

Aquells que estiguin interessats en sol·licitar-la, han de saber que hauran d’acreditar una base imposable en la última declaració de la renda igual o inferior al 35.000e. De la mateixa forma, també s’haurà d’acreditar que el rendiment net de l’activitat durant els tres primers mesos de 2020 no ha superat els 13.125€.

Cal destacar que es tracta d’una ajuda que serà compatible amb altres ajudes o subsidis de caràcter públic (com per exemple l’ajuda per cessament d’activitat extraordinària que estan cobrant aquells que s’han vist obligats a tancar els seus negocis).

Més informació | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8263-4.4.11.2020

Deixar un comentari