Blog

Vols obrir negoci a Andorra?

Vols obrir negoci a Andorra?

El passat 1 de gener de 2016, va entrar en vigor el conveni signat entre Andorra i Espanya que oficialitza les relacions mercantils entre els dos països. L’objectiu d’aquest conveni és el de millorar la seguretat jurídica en les relacions econòmiques entre Andorra i Espanya amb els seus ciutadans, empreses i inversors. Evidentment, aquest nou acord reforçarà els llaços econòmics i d’intercanvi d’informació fiscal.

A Andorra ja no existeix el secret bancari, pel que l’Estat Espanyol al 2011 va deixar de considerar Andorra com a paradís fiscal. Aquesta nova relació es va oficialitzar amb un conveni d’intercanvi d’informació que obliga al Principat a donar dades dels seus clients en procediments penals i tributaris oberts a Espanya.

Al 2012, es va implantar a Andorra l’impost sobre societats, al 2013 el IGI (l’equivalent al nostre IVA) i, a partir del 2015, es va establir l’IRPF, el que fa que Andorra doni per acabat el seu marc fiscal. El seu objectiu, doncs, és assolir una homologació amb els estàndards dels països del seu entorn, és a dir, amb els requisits que fixa l’OCDE.

La Tributació a Andorra per empreses és d’un 4,5% en la imposició indirecta (IGI general del 4,5%). A més, les societats a Andorra tributen a un tipus nominal del 10% sobre els beneficis empresarials, amb reduccions sobre determinades activitats que els hi permet tributar a un tipus efectiu del 2%. Existeixen, a més, deduccions i bonificacions en societats sobre la creació de treball, inversió en immobilitzat i altres factors. Tot i això, també existeixen instruments de gestió de patrimoni com les SICAV que permeten tributar a un tipus efectiu entre el 0,5% i l’1% en societats.

Per les persones físiques, existeix una tributació del IRPF a un tipus fix nominal del 10%, amb exempció dels primers 24.000€ per rendes del treball i de 3.000€ per les rendes mobiliàries. De 24.001€ a 40.000€, al 5% (el 10% amb una bonificació del 50%), i a partir de 40.001€ al 10%. Els dividends rebuts de societats andorranes estan totalment exempts de tributar, així com la inexistència d’imposició sobre patrimoni i sobre les donacions i successions.

Així doncs, es pot comprovar com el marc fiscal andorrà és molt atractiu per les empreses espanyoles. Tot i això, el país dels Pirineus té molt clars els límits de la seva apertura. Andorra cerca la presència d’empreses estrangeres que no suposin competència a les seves empreses nacionals. Concretament, veu amb bons ulls la implantació de societats del sector informàtic, cosmètic i del disseny, que a més de tenir nivells alts de facturació no contaminen.

Ara bé, per obrir seu a Andorra farà falta, a més del permís gubernamental, tenir una seu física, de com a mínim 20 metres quadrats, i crear un lloc de treball, de mitja jornada o més.

A Palau i Associats tenim àmplia experiència en deslocalització i apertura de negocis a l’estranjer.

Òscar Segura – Departament Assessorament Internacional

Deixar un comentari