Blog

Baixada del tipus a l’Impost sobre Societats

Baixada del tipus a l’Impost sobre Societats

A la majoria de societats, el tipus de l’Impost sobre Societats es redueix de forma progressiva. Les societats que l’any 2014 tributaven al 30%, l’any 2015 tributaran al 28% i el 2016 al 25%.

Però les societats que tributaven fins ara al 20% perquè complien els requisits de facturar menys de 5 milions d’euros, tenien una plantilla mitja inferior a 25 treballadors i, a la vegada, aquesta plantilla era igual o superior a la plantilla mitja de l’any 2008, tributaran l’any 2015 amb el tipus del 25%.

En el cas de les PIMES, només notaran la reducció del tipus les societats que tinguin una base imposable superior a 300.000 €, ja que fins ara tributaven al 25% fins a 300.000 € i la resta al 30%. L’any 2015, fins a 300.000 € seguiran tributant al 25% i la resta es reduirà al 28%. L’any 2016 tota la base imposable tributarà al 25%.

Per poder aprofitar al màxim aquestes modificacions, és recomanable jugar amb les amortitzacions, perquè la base imposable sigui superior els anys que el tipus impositiu sigui inferior.

Si vols assegurar-te treure el màxim rendiment a la teva empresa, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. El nostre equip expert en assessorament fiscal t’ajudarà a treure tot el profit a les deduccions i facilitats fiscals.

Mireia Caparrós Alfaro – Departament Fiscal

 

Tags: ,

Deixar un comentari