Blog

Declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720)

Declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720)

Un altre any més, les persones físiques o jurídiques amb béns i drets situats a l’estranger hauran de presentar la declaració informativa corresponent a l’Agència Tributària, el que correspon al model 720. La finalització del termini per la presentació de l’esmenat model és el 31 de març de 2016.

Encara existeix l’obligació de presentar aquest model, tot i què la Comissió Europea hagi iniciat un procediment d’infracció contra Espanya. Aquest procediment es va iniciar per primer cop pel patrimoni que es posseïa en l’exercici 2012 (a presentar davant Hisenda abans d’abril de 2013).

La Comissió no està en contra de què l’Administració sol·liciti aquesta informació, si no de les conseqüències que es deriven de la no presentació. Si un contribuent no presenta el model 720, se li pot imputar l’import d’aquest béns i drets com un guany no justificat en l’últim exercici no prescrit i, per tant, tributar com a base general de l’IRPF.

Sobre la quota a pagar, l’Administració imposa una sanció del 150% i el contribuent no pot al·legar que ve d’un exercici no prescrit. A part, la no presentació de l’esmenat model comporta sancions molt dures.

Per tant, tots aquells contribuents que tinguin béns i drets situats a l’estranger hauran de revisar si tenen que presentar el model corresponent a l’exercici 2015.

Es poden posar en contacte amb Palau i Associats, i els nostres experts en fiscalitat l’assessoraran sobre l’obligació de presentar el model 720.

Mireia Caparrós Alfaro – Departament fiscal

Deixar un comentari