Blog

Declaració de titulars d’inversió espanyola a l’estranger: el model D6 i quan es presenta

Declaració de titulars d’inversió espanyola a l’estranger: el model D6 i quan es presenta

Per aquells que es preguntin què és el model D6, es tracta d’una declaració informativa la qual es demana per registrar quines inversions espanyoles es fan a l’exterior. Es tracta, així, d’un document que normalment han d’omplir i presentar aquelles empreses que cotitzen en bossa quan els seus valors estan dipositats a l’estranger, la particularitat del qual és que preveu dos suposats per a la seva presentació: la declaració de dipòsits i la declaració de fluxos. Però anem pas per pas.

El model D6 es declara de manera anual al Registre d’Inversions i l’han de presentar les empreses que cotitzen en Borsa de Valors o Mercat Organitzat -accions, fons d’inversió o deute-, sempre i quan els valors negociables es dipositin en una entitat domiciliada a l’estranger o romanguin sota custòdia del titular de la inversió.

No s’han de declarar aquests valors quan no estiguin canalitzats a través d’empreses d’inversió o entitats de crèdit resident.

El formulari de la declaració informativa sobre les inversions espanyoles a l’estranger es pot utilitzar tant per declarar operacions de flux com de dipòsit.

Declaració de fluxos: una declaració per cada inversió o desinversió si l’operació supera la xifra de 1.505.530€, si es té més del 10% del capital social o el titular forma part del seu òrgan d’administració. Termini > 1 mes des de la data de l’operació.

Declaració de dipòsits: declaració anual referida a 31 de desembre de l’any immediat anterior. No hi ha mínims. Termini > 31 de gener 2020.

Es tracta d’un model que s’ha de presentar de manera obligatòria; les sancions per no fer-ho, de fet, poden suposar fins al 25% de l’import no declarat. Fer-ho tard, a més, també pot comportar sancions.

Si necessiteu assessorament sobre aquesta declaració o altre tipus de caire fiscal, no dubteu en contactar amb el nostre despatx. Necessitarem DNI + Fotocòpia dels extractes de valors.

Tags: , , , , , , , , , ,

Deixar un comentari