Blog

Declaració de transaccions amb l’exterior: qui està obligat a presentar el Model ETE?

Declaració de transaccions amb l’exterior: qui està obligat a presentar el Model ETE?

Les persones físiques i jurídiques que han portat a terme transaccions amb entitats no residents a Espanya durant el passat exercici tenen l‘obligació de presentar el Model ETE (Estadística de Transaccions Exteriors) davant del Banc d’Espanya abans del pròxim 20 de gener de 2018. La presentació d’aquest formulari davant l’entitat corresponent dependrà de la quantia de les transaccions que una persona física o jurídica hagi realitzat amb no residents, així com dels saldos d’actius i davant l’exterior.

Qui està obligat a presentar aquest formulari? Ho estan aquells que compleixin alguna de les següents condicions:

  • Quan l’import de les transaccions exteriors de l’exercici 2017 superi el milió d’euros.
  • Quan l’import de la suma d’actius i passius amb l’exterior, durant l’exercici 2017, superi el milió d’euros.

Quina informació necessita conèixer el teu gestor per poder realitzar la declaració del Model ETE?

  • Cobraments de no residents per operacions no financeres.
  • Pagaments de no residents per operacions no financeres.
  • Saldo a 31/12/2016 d’actius amb l’exterior.
  • Saldo a 31/12/2016 de passius amb l’exterior.
  • Saldo a 31/12/2017 d’actius amb l’exterior.
  • Saldo a 31/12/2017 de passius amb l’exterior.

Aprofitem per recordar els nostres clients i/o lectors que a Palau i Associats oferim un servei integral el qual inclou tant l’assessorament fiscal com la gestió de declaracions relacionades amb les vostres obligacions fiscals. Perquè la vostra tranquil·litat fiscal és també la nostra, consulta’ns sense compromís!

Tags: , , , , , , , ,

Deixar un comentari