Blog

Declaracions corresponents al 4t trimestre de l’Exercici 2019 i quan presentar-les

Declaracions corresponents al 4t trimestre de l’Exercici 2019 i quan presentar-les

La famosa “cuesta de enero” sembla que se’ns fa una mica menys empinada si ens traiem pes d’a munt. Una forma de fer-ho és posant en mans dels experts tot allò que guarda relació amb les nostres obligacions fiscals. L’IVA, l’IRPF, Models que ni coneixem… Per què és tot tan complicat? És una frase que ens hem fet algun cop moltes persones a l’hora de lidiar amb Hisenda, tant com a empresaris com a particulars.

Tots menys el nostre equip d’assessors fiscals, els quals es mantenen formats contínuament i informats de totes les novetats introduïdes per l’Agència Tributària, i disposen a més d’una àmplia experiència i trajectòria.

Gaudeix d’una tranquil·litat total deixant els teus tràmits fiscals en mans de Palau i Associats, on a més ens mantenim informats i us mantenim alhora a vosaltres sobre les obligacions tributaries que recull el calendari fiscal.

Un bon exemple és el que procedeix: les dates en què s’han de presentar les declaracions corresponents al 4t trimestre de l’Exercici 2019.

Termini 20 de gener (per a domiciliació, fins el 15 de gener):

 • Model ETE: declaracions sobre transaccions econòmiques i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior.
 • Model 111: Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques.
 • Model 115: Retencions i ingressos a compte sobre rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans.
 • Model 123: Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes de l’IRPF, IS i IRNR.

Termini 30 de gener (per a domiciliació, fins el 25 de gener):

 • Model 303/390: Impost sobre el valor afegit i el seu resum anual.
 • Model 130/131: Pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Model 349: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

Termini 31 de gener:

 • Model 190: Resum anual model 111.
 • Model 180: Resum anual model 115.
 • Model 193: Resum anual model 123.
 • Model 182: Declaració informativa sobre donatius, donacions i aportacions rebudes.
 • Model 184: Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes.
 • Model D6: declaració de titulars d’inversió a l’exterior en valors negociables davant el Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Termini 2 de març:

 • Model 347: Declaració anual d’operacions amb tercers
 • Model 036: Presentació del model 036 per a la sol·licitud de canvi de sistema per al càlcul del pagament a compte de l’Impost sobre Societats (model 202)

Termini 31 de març:

 • Model 720: Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

Deixar un comentari