Blog

Des del 2015, l’Impost sobre Societats és obligatori per a totes les entitats i associacions

Des del 2015, l’Impost sobre Societats és obligatori per a totes les entitats i associacions

Recentment, a partir de l’1 de Gener de 2015, ha entrat en vigor la Llei 27/2014 que regula l’Impost sobre Societats. Aquesta nova llei presenta canvis substancials. Entre altres modificacions, la Llei aplica variacions importants en el tractament de totes les entitats sense afany de lucre, culturals, esportives o associacions.

La gran majoria d’aquestes entitats, fins l’entrada en vigor de l’esmentada Llei, no estaven obligades a presentar l’Impost sobre Societats, sempre i quan els seus ingressos totals no superessin els 100.000 euros.

Amb l’entrada d’aquesta nova Llei, aquest límit desapareix i, per tant, totes les entitats estan obligades a presentar l’Impost sobre Societats, sigui quin sigui el seu volum d’ingressos anuals, sent la primera presentació el 25 de Juliol de 2016 que correspondrà al de l’exercici 2015.

Moltes d’aquestes entitats i associacions ja tenen exempció en el pagament de tributs d’ingressos que provinguin de la pròpia activitat (que són la majoria), però no així dels ingressos que no siguin o provinguin estrictament de la mateixa.

Així doncs, només es tributarà per aquells ingressos que no estiguin exempts i, en molts casos, la quota a pagar o liquidar serà zero.

Per tant, aquest canvi suposarà modificacions, no tant en que s’incrementarà la tributació per part de les entitats, ja que moltes vegades aquesta tributació serà nul·la; sinó per la novetat que comporta recollir els diferents ingressos en funció de la naturalesa del mateixos i mantenir les anotacions dels ingressos i despeses de forma més escrupolosa, com si d’una societat mercantil es tractés.

Això, en gairebé tots els casos, suposarà una càrrega de feina i moltes vegades un cost d’administració i gestió en aquest grup d’entitats o agrupacions de petita dimensió.

Palau i Associats compta amb un equip especialitzat en fiscalitat per organitzacions no governamentals. Si vols estar tranquil i assegurar que l’organització a la que pertanys es troba al corrent de totes les obligacions, demana’ns una cita. Estarem encantats d’assessorar-te.

 

Marc Carrasco Bofill – Departament Fiscal

Tags: , ,

Deixar un comentari