Blog

Devolució de la declaració de la Renda encara pendent de rebre?

Devolució de la declaració de la Renda encara pendent de rebre?

Cal que sàpigues: Hi ha un interès de demora a favor teu com a compensació en el retard del pagament

Un cop estrenat l’any 208 encara hi ha contribuents que no han rebut la seva devolució de la Renda, presentada l’any anterior. És el teu cas?

Quan la declaració de la Renda surt a retornar l’Administració, en aquest cas Hisenda, ha de practicar una liquidació provisional en els sis mesos següents al termini de presentació de l’impost; així, en aquest cas, el pagament s’hauria d’haver realitzat al contribuent abans del 30 de desembre de 2017, ja que la data límit per presentar la declaració de Renda de 2017 s’establí en el 30 de juny de 2017.

Si no ha estat així, el contribuent que es trobi en aquesta situació ha d’aplicar un interès de demora a favor seu com a compensació en el retard del pagament. El tipus d’interès de demora està situat en el 3,75% i aquest s’aplica de forma automàtica i proporcional segons els dies de retard en la devolució.

Si la teva declaració encara no ha estat liquidada i vols saber l’estat en què es troba, recorda que pots posar-te en contacte amb el nostre despatx, t’ajudarem a revisar la situació i a procedir d’acord amb el resultat.

Marc Carrasco, Equip d’Assessorament Fiscal

Tags: , , , , , , , ,

Deixar un comentari