Blog

Fiscalitat | Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 4rt trimestre, declaracions informatives i resums anuals de l’exercici 2017

Fiscalitat | Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 4rt trimestre, declaracions informatives i resums anuals de l’exercici 2017

A Palau i Associats volem garantir la vostra tranquil·litat fiscal, per això ens ocupem de gestionar els vostres tràmits relacionats amb aquesta àrea. A l’apartat “Documents” de la nostra pàgina web trobareu, us recordem, diverses circulars on us informem de manera periòdica de les novetats fiscals que cal conèixer; de la mateixa forma, us oferim un apunt dels terminis de presentació de diverses declaracions, per tal que no us passi cap data important.

La primera circular que trobareu enguany tracta sobre les declaracions corresponents al 4rt trimestre, declaracions informatives i resums anuals de l’exercici 2017. Els terminis que cal apuntar a l’agenda són els següents:

20 de gener:

  • Model ETE de declaracions sobre transaccions econòmiques i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior.

22 de gener (termini per a la domiciliació fins el dia 15 de gener):

  • Model 111 de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques.
  • Model 115 de retencions i ingressos a compte sobre rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans.
  • Model 123 de retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes de l’IRPF, IS i IRNR.

30 de gener (termini per a la domiciliació fins el dia 25 de gener):

  • Model 303/390 Impost sobre el valor afegit i el seu resum anual.
  • Model 130/131 Pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques.
  • Model 149 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

31 de gener:

  • Model 190 Resum anual del model 111
  • Model 180 Resum anual del model 115
  • Model 193 Resum anual del model 123

Aprofitem aquesta nota informativa per demanar els nostres clients que ens feu arribar la documentació amb la màxima antelació possible per tal de poder confeccionar les vostres declaracions de manera correcta, evitant els problemes que puguin sorgir en els últims dies.

Tags: , , , , ,

Deixar un comentari