Blog

Ja és oficial: el Model 347 es presentarà al febrer i no al gener

Ja és oficial: el Model 347 es presentarà al febrer i no al gener

S’estableix amb caràcter indefinit, i d’acord amb allò publicat a l’Ordre HAC/1148/2018 al BOE, el 18 d’octubre, el termini de presentació del Model 347 en el mes de febrer

La presentació de la declaració anual d’operacions amb terceres persones, el Model 347, es realitzarà durant el mes de febrer de cada any en relació amb les operacions realitzades durant l’any natural anterior”, sosté de manera expressa l’article 10 de l’Ordre HAC/1148/2018, de 18 d’octubre.

[Antecedents] Dins de la seva política d’homogeneïtat del calendari fiscal d’aquest any, Hisenda volia que el Model 347 avancés la seva presentació al mes de gener. Finalment, però, la decisió no ha estat tal i la data no s’ha mogut; de fet, s’estableix amb la publicació d’aquesta ordre (la qual anul·la l’Ordre HFP/1106/2017, que feia efectiu el nou termini per al gener de 2019) el caràcter indefinit del termini de presentació del model.

Es tracta d’una notícia molt aplaudida pels professionals de l’àmbit fiscal, qui van posar fins i tot campanyes de recollida de signatures per expressar la seva oposició a la mesura: “Gener és un mes saturat d’obligacions formals pels professionals tributaris”, afirma FETTAF al respecte.

La decisió de mantenir febrer com a data límit de presentació ens resulta molt encertada, ja que d’aquesta forma els obligats tributaris compten amb un termini assumible per complir amb les seves obligacions de manera correcta i efectiva.

Per últim, cal destacar que a l’Ordre HAC/1148/2018 també s’introdueixen modificacions de caràcter formal i tècnic en els Models 322, 353, 039, 303, 390, 036 i 037.

Més informació | BOE 

Deixar un comentari