Blog

Les societats de mera tinença no aplicaran el límit del 70%

Les societats de mera tinença no aplicaran el límit del 70%

D’acord amb la modificació duta a terme per la Llei 16/2012, durant els períodes impositius del 2013 i 2014, l’amortització comptable de l’immobilitzat material intangible i de les inversions immobiliàries només serà deduïble fins al 70%, per a aquelles entitats que no siguin considerades empreses de reduïda dimensió.

Fa uns anys, es considerava que les societats de mera tinença de béns, com és el cas de les empreses dedicades al lloguer sense treballador i local, no desenvolupaven una activitat econòmica i no eren de reduïda dimensió. Per aquest motiu l’amortització en el 2013 es va limitar al 70%. (TEAC, 30 de maig de 2012; 5 de juliol de 2012).

Doncs bé, una consulta recent de la DGT (V2725-14) considera que la limitació de l’amortització del 70% no afecta a les societats de mera tinença de bens, sinó que només afecta a les que tinguin una xifra de negoci superior als 10 milions d’euros.

D’aquesta manera, aquelles societats de mera tinença de béns que no superin els 10 milions d’euros de xifra de negoci no hauran de realitzar cap ajust fiscal d’amortització en l’Impost sobre Societats del 2014.

Carla Martínez Riquelme – Departament Fiscal

Tags:

Deixar un comentari