Blog

Model 347: Quines persones estan obligades a presentar-lo?

Model 347: Quines persones estan obligades a presentar-lo?

Cal que es declari davant l’Agència Tributària abans del 28 de febrer 2018

El Model 347, també conegut com la declaració anual d’operacions amb tercers, és un model informatiu que es presenta davant l’Agència Tributària Estatal per deixar constància de les operacions portades a terme amb proveïdors i/o clients i que hagin superat els 3.005,06€ durant l’exercici anterior. Cal recordar que el caràcter d’aquest tràmit és informatiu, per això no suposa pagament o devolució de cap import.

Pel que fa a aquells que estan obligats a presentar-lo, el Model 347 és obligatori per a totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin desenvolupat activitats empresarials o professionals amb tercers amb una quantia superior als 3.000506€; s’entén per import total de l’operació l’import total de la contraprestació i cal afegir-ne les quotes de l’Impost i els recàrrecs d’equivalència repercutits o suportats.

Algunes consideracions que cal tenir en compte:

  • Des de l’exercici 2014, cal incloure en la declaració anual d’operacions amb terceres persones les adquisicions en general de béns o serveis que s’efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot si no realitzen activitats d’aquesta naturalessa.

[Més detalls sobre alguns consideracions relacionades amb el Model 347 a les quals cal atendre, a la circular informativa que trobareu aquí]

Queden excloses de la presentació d’aquest model les persones o entitats que:

  • Portin a terme a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en el territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes, a l’estranger, sense tenir presència al territori espanyol.

[Més detalls sobre qui no està obligat a presentar aquesta declaració, a la circular informativa que trobareu aquí]

Palau i Associats, assessors fiscals

A Palau i Associats trobaràs l’assessorament fiscal que estàs buscant. Garantim la teva tranquil·litat fiscal, contacta’ns!

Tags: , , , , , , , , , , ,

Deixar un comentari