Blog

Nou impost sobre habitatges buits

Nou impost sobre habitatges buits

El passat 16 de febrer es va aprovar el Reglament sobre el nou impost sobre els habitatges buits. Aquest impost és propi de la Generalitat de Catalunya i el subjecte passiu són les persones jurídiques amb habitatges no ocupats, ja sigui pels propietaris o per inquilins.

S’entén per habitatge buit aquella que estigui desocupada sense justificació durant dos anys. Per evitar el pagament de l’impost, l’ocupació s’ha de poder justificar documentalment per qualsevol prova admissible en dret.

La base imposable d’aquest impost és el total de metres quadrats d’habitatges buits a la data de meritació de l’impost, és a dir, el 31 de desembre de cada any.

Els tipus a aplicar són els següents:

Base imposable fins (número de m2)

Quota íntegra (euros)

Reste de base imposable fins (número de m2)

Tipus aplicable (euros/m2)

0

0

5.000

10,0

5.000

50.000

20.000

15,0

20.000

275.000

40.000

20,0

40.000

675.000

en endavant

30,0

 

La llei contempla una sèrie d’exempcions i bonificacions segons el tipus d’immoble, la situació, etc. Aquest impost haurà de ser presentat entre els dies 1 i 20 del mes de març següent a la data de meritació de l’impost, per via telemàtica.

Per tant, si vostè té una societat i disposa d’immobles amb aquestes característiques, pot posar-se en contacte amb nosaltres per a què gestionem la confecció i presentació d’aquest impost.

 

Mireia Caparrós Alfaro – Departament Fiscal

Deixar un comentari