Blog

Nova circular al nostre web! Sobre la presentació del Model 232 per informar de les operacions vinculades

Nova circular al nostre web! Sobre la presentació del Model 232 per informar de les operacions vinculades

El termini per presentar el Model 232 per a l’Exercici 2018 serà entre l’1 i el 30 de novembre de 2019

Com a concepte general, les operacions vinculades són totes aquelles operacions de contingut econòmic que porten a terme les entitats o les persones físiques entre elles. Es tracta d’operacions les quals s’han de comunicar a Hisenda, concretament a través de la presentació del model 232.

Aquest és precisament el propòsit amb el qual hem enviat als nostres clients, recentment, una circular en relació al model 232; els volem informar sobre el termini de presentació d’aquest model, així com resoldre dubtes relacionades amb el tema. Per a l’exercici 2018, s’ha de tramitar entre l’1 i el 30 de novembre.

Com sé si haig de presentar el Model 232?

Es consideren persones o entitats vinculades, les següents:

  • Una entitat i els seu socis partícips
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relació de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors
  • Dues entitats que pertanyin a un grup
  • Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin al mateix grup
  • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25% del capital social o del fons propi
  • Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges o persones unides per parentesc en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin directa o indirectament en almenys el 25% del capital social i del fons propi
  • Una entitat resident en territori espanyol però establida permanentment a l’estranger

Si vols assegurar-te si estàs o no obligat a presentar aquest model, consulta la informació que hem deixat penjada al nostre apartat Documents; concretament, aquí.

Si tens dubtes en relació a la tramitació del Model 232 o amb altres obligacions fiscals, contacta amb el nostre equip d’assessors fiscals.

Tags: , ,

Deixar un comentari