Blog

Nova circular al web de Palau i Associats

Nova circular al web de Palau i Associats

Sobre l’exempció de l’IRPF en les prestacions per maternitat/paternitat: ampliem informació i destaquem el més important que cal saber

Com ja us explicàvem fa uns dies, la Sentència del Tribunal Suprem del 3 d’octubre de 2018 establia com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes d’IRPF, una doctrina igualment aplicable a les prestacions per paternitat rebudes per part del mateix ens, d’acord la nota informativa de la Direcció General de Tributs de l’Agència Tributària.

Així, aquells que hagin tributat en l’IRPF per aquestes prestacions tenen dret a la seva devolució pels anys no prescrits. Hisenda ha habilitat a la seva pàgina web, de fet, un formulari mitjançant el qual es pot sol·licitar la devolució d’aquest tribut, tal i com us explicàvem aquí.

En una nova circular publicada aquesta setmana al nostre web, a més, hem ampliat la informació. Algunes de les dades més destacables sobre aquest tema són les següents:

  • Els contribuents que hagin percebut les esmentades prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de les declaracions de’IRPF en les quals s’haguessin inclòs aquestes rendes, ja que encara no ha prescrit el dret. Si fossin percebudes en més d’un any, s’haurà de sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF de cada any.
  • Pel moment es pot sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2014 i 2015, sense necessitat d’aportar un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions.
  • A partir del mes de gener del 2019 estarà disponible el formulari dels anys 2016 i 2017.
  • Pels contribuents que hagin estat pares l’any 2018, en la pròxima campanya de la renda les dades fiscals que ofereix l’Agència Tributària ja inclouran les prestacions percebudes durant l’any 2018 com a rendes exemptes i les retencions suportades com a plenament deduïbles. No està de més, però, revisar amb atenció aquestes dades.

Per a aquells que vulguin ampliar informació sobre l’abast de les devolucions, recordeu que a Palau i Associats restem a la vostra disposició.

Deixar un comentari