Blog

Nova circular | Declaracions corresponents al 2n trimestre de 2019: terminis de presentació

Nova circular | Declaracions corresponents al 2n trimestre de 2019: terminis de presentació

Mantenir-se informat de quines són les dates clau que guarden relació amb la nostra fiscalitat és molt important, per això a Palau i Associats facilitem al nostres clients, de manera periòdica, d’aquestes dades. Ho fem a través de circulars on consta l’agenda i les novetats relacionades amb les obligacions fiscals, les quals trobareu al nostre web o bé podeu sol·licitar rebre per correu electrònic.

A continuació us informem sobre els terminis de presentació de les declaracions corresponents al 2n trimestre de l’exercici 2019. Són les següents:

Termini 22 de juliol (per a la domiciliació bancària, 17 de juliol)

  • Model 111: Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques
  • Model 115: Retencions i ingressos a compte sobre rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans
  • Model 123: Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes de l’IRPF, IS i IRNR
  • Model 130/131: Pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Model 303: Impost sobre el Valor Afegit
  • Model 349: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries

Termini 25 de juliol (per a la domiciliació bancària, 20 de juliol)

  • Model 200/220: Declaració anual Impost de Societats

30 d’abril

  • Finalitza el termini per a la presentació dels comptes anuals (dintre dels 30 dies següents a la celebració de la Junta) al Registre Mercantil.

Aprofitem per recordar als nostres clients que els hi agrairem que ens facin arribar la documentació amb la màxima antelació possible per odr confeccionar les declaracions a temps, evitant problemes que puguin presentar-se als últims dies. De la mateixa manera, si necessites assessorament fiscal o en altres àmbits, al nostre despatx la trobarà.

Deixar un comentari