Blog

Puja la quota d’autònoms: el tipus de cotització passa del 30 al 30,3%

Puja la quota d’autònoms: el tipus de cotització passa del 30 al 30,3%

L’augment dels tipus de cotització aplicables als autònoms estava previst pel gener del 2020 però no va arribar a aplicar-se per problemes organitzatius de la Seguretat Social

Els treballadors per compte propi hauran vist que aquest mes de novembre la seva quota per contingències professionals i cessament de l’activitat s’ha incrementat d’acord a la disposició transitòria segona del RDL 28/2018 de 28 de desembre. I és que l’augment dels tipus de cotització aplicables als autònoms estava previst pel gener del 2020 però no va fer-se efectiu fins el passat mes d’octubre perquè la Seguretat Social va tenir problemes organitzatius.

Sobre la regulació dels períodes anteriors, a partir de novembre es procedirà a regularitzar la quota del mes de setembre -juntament amb la quota corresponent al període de liquidació de novembre-; això es tradueix en un import de 2,84% quan la base de cotització sigui la mínima i fins en 12,21€ quan l’autònom cotitzi per la base màxima.

Es desconeix si la resta del deute s’aplicarà seguint la mateixa fórmula (un mes pendent en el següent cobrament mensual) o tot de cop en futures quotes. Parlem d’un deute total que pot oscil·lar entre els 20 y els 100€, aproximadament.

Afecta a tots els treballadors autònoms excepte a aquells que estiguin acollits a la bonificació de la tarifa plana.

El Govern no ha tingut cap mena de sensibilitat a l’hora de mirar pel col·lectiu i d’aplaçar aquest increment fins a que arribin temps de recuperació econòmica. La resposta a la nostra petició de demanar ajudes ha estat apujar-nos les quotes”, denuncia la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) en relació a aquesta notícia.

Cal afegir que en aquest mes de novembre es procedirà a carregar també la quota del mes de maig del 2020 a aquells treballadors autònoms als que els hi va ser concedida la moratòria de les quotes corresponents a aquell mes.

Tags: ,

Deixar un comentari