Blog

Què és la firma digital i per a què serveix?

Què és la firma digital i per a què serveix?

La Firma Digital o Certificat Digital és una eina que l’Agència Tributària posa a disposició del contribuent per tal de què pugui accedir, firmant electrònicament, a totes les seves dades fiscal a traves de la web de l’AEAT.

Aquesta eina també permet formalitzar altres tràmits, com ara certificats d’estar al corrent de pagament amb l’administració, presentar impostos, consultar deutes, etc. A més, amb el Certificat Digital es pot accedir a l’oficina virtual de qualsevol altre administració pública com la Diputació Provincial, ajuntaments, a l’oficina de la Seguretat Social, etc.

Des de ja fa uns anys, l’Agència Tributària va establir l’obligatorietat d’utilitzar el Certificat Digital per les entitats jurídiques, tant per presentacions telemàtiques d’impostos com, sobretot, per les notificacions electròniques, per les quals només es pot tenir accés si es disposa de l’esmentada firma.

Per tramitar el Certificat Digital, es necessiten els següents documents:

  • Certificació expedita pel Registre Mercantil que acrediti la vigència de la societat i de l’administrador representant.
  • Si es tracta d’una societat sense personalitat jurídica, per exemple una societat civil, s’ha de portar el document de constitució original, que substitueix la certificació mercantil.
  • La referencia obtinguda de qualsevol organisme acreditat per obtenir la firma, per exemple, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (recomanada).
  • Si es necessari, es pot legitimar la firma de l’administrador representant davant notari, en cas de què no pugui personar-se ell davant l’Administració d’Hisenda i que ho hagi de fer alguna altra persona en el seu nom i en el de la societat.

La descàrrega del Certificat Digital sempre s’haurà de fer des de l’ordinador en el que s’ha fet la petició de la referència, però desprès es podrà instal·lar a qualsevol altre ordinador.

El Certificat Digital caduca al cap de dos anys, i es pot fer la renovació des de qualsevol ordinador on el tinguem instal·lat, amb una antelació, com a màxim, de dos mesos. Es recomana fer una còpia de seguretat.

En el següent enllaç es pot trobar tota la informació addicional i d’ajuda relativa al certificat digital.

Isabel Romero Hernández – Departament Fiscal

 

 

 

Tags:

Deixar un comentari