Blog

Quin percentatge es porta Hisenda si em toca la Loteria de Nadal?

Quin percentatge es porta Hisenda si em toca la Loteria de Nadal?

Ara que s’apropa el dia del sorteig extraordinari de la loteria de Nadal molts ens hem parat a preguntar-nos: quina part s’emporta Hisenda si ens toca la loteria? Sabent-ho prou bé, l’Agència Tributària recordava aquest matí, quan no queden ni deu dies perquè se celebri el sorteig en què es repartiran 2.380 milions d’euros, la obligatorietat de tributar en cas de resultar agraciat.

El primer que caldria deixar clar és el següent: tributen tots els premis? No, al 2019 estaran exempts de tributació aquells premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000€.

Tenim clar, llavors, els que no tributen, per això no serà gaire difícil saber quins premis sí tributen: aquells premis que superin els 20.000€. De fet, en aquests casos, la base de retenció del gravamen estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta (20.000€) i el percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20%. Per exemple, d’un premi de 100.000€ es tributarà el 20% sobre 80.000€; de tocar-nos el premi més gran, els 400.000€ al dècim, es tributarà el 20% sobre 380.000€.

Cal destacar que aquestes mesures tributàries, dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, es regeixen per la Llei 16/1012 de 27 de desembre; s’estableix l’obligatorietat de tributació, a través d’un gravamen especial, a entre d’altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE).

Com es tributen els premis de la Loteria que es comparteixen?

És l’altra gran pregunta que molts ens fem, sobretot quan ens pregunten els companys de feina o les amigues del gimnàs si volem compartir un dècim. En aquests casos, o sigui en els casos en què els premis es comparteixen, i d’acord amb allò que diu l’Agència Tributària, “s’han de distribuir els 20.000e que estan exempts entre tots els beneficiaris i en proporció al seu percentatge de participació; d’altra banda, aquell o aquella qui figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho així manifestat en el moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, essent per tant necessària la identificació de cada guanyador, així com el seu percentatge de participació“.

Pel que fa als contribuents no residents sense establiment permanent que resultin premiats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi, aquests no hauran de presentar cap altra autoliquidació; podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre’ls-hi per aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició internacional.

Tota la informació la trobareu detallada aquí.

Tot i així, si necessiteu assessorament fiscal, econòmic, jurídic o de qualsevol altra índole, no oblideu que el nostre equip de professionals pot ajudar-vos a mantenir les coses en ordre, sense problemes fiscals ni maldecaps. Que la sort us acompanyi no depèn de nosaltres, però que sapigueu gestionar-la si està amb vosaltres, sí ho es. Consulta’ns!

Via | Agència Tributària

Tags: ,

Deixar un comentari