Blog

Quins tributs gestiona actualment l’Agència Tributària de Catalunya?

Quins tributs gestiona actualment l’Agència Tributària de Catalunya?

El context d’inestabilitat política que viu Catalunya sembla haver donat ales a tothom, mitjans de comunicació inclosos -i a alguns amb més imparcialitat que d’altres-, a l’hora de debatre les futures conseqüències que comportaria l’anomenada desconnexió. La fiscalitat i la gestió de tributs ha acaparat molts titulars i debats al llarg de les darreres setmanes, sobretot d’ençà que es va conèixer la suposada intenció del Govern català de reforçar l’Agència Tributària de Catalunya amb l’adjudicació de la gestió d’alguns tributs propis de l’Estat Espanyol.

Arrel de tot el que s’ha parlat al respecte, l’organisme català ha rebut moltes consultes de particulars i empresaris relacionades amb les seves obligacions tributàries; una de les més freqüents és la següent: Es pot pagar l’IVA del 3r trimestre a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en comptes de a l’Agència Tributària estatal? En relació a això, l’ATC ha volgut recordar a la ciutadania quins tributs gestiona i recapta. Nosaltres, avui ens fem eco d’aquesta informació:

Impostos propis gestionats i recaptats per l’Agència Tributària Catalana:

 • Impost sobre estades en establiments turístics
 • Impost sobre begudes ensucrades envasades
 • Impost sobre grans establiments comercials
 • Impost sobre habitatges buits
 • Impost sobre emissió de gasos i partícules a l’atmosfera
 • Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera
 • Impost sobre risc mediambiental d’elements radiotòxics
 • Gravamen de protecció civil.

D’altra banda, també cal destacar que l’ATC recapta alguns tributs la gestió dels quals ha estat cedida per l’Estat espanyol. Són els següents:

 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre el patrimoni
 • Impost sobre el joc.

Així mateix, l’ATC també es fa càrrec de la gestió executiva dels deutes per tributs locals o per altres drets de naturalesa no tributària i ingressos de dret públic que ciutadans, entitats i empreses tinguin pendents amb les administracions locals, entitats de dret públic i departaments de la Generalitat, que així ho sol•licitin.”, ha afirmat també l’organisme de gestió tributària català a través d’una nota de premsa.

Tota la informació relacionada amb els tributs que gestiona l’ATC la trobareu, per cert, aquí ampliada.

Pel que fa a l’Agència Tributària de l’Estat espanyol, aquesta gestiona i recapta directament l’IVA, l’IRPF i l’Impost de Societats, entre d’altres. Es pot consultar la resta de tributs corresponents a aquest organisme a través de la seva pàgina web.

Per últim, destacar que recentment l’ATC ha posat en marxa el que s’anomena Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), en virtut del qual l’Agència Tributària Catalana ja gestiona els impostos de gran part de les empreses públiques, en compliment d’un acord de govern i d’acord amb el marc competencial actual. Més informació al respecte, aquí.

Si es tenen més dubtes relacionats amb les obligacions fiscals de particulars i/o empreses, sempre es pot contactar amb l’ATC, a través del correu electrònic consultes@atc.cat. Si voleu comptar, a més, amb l’assessorament d’un equip multidisciplinar i especialista en la gestió d’assumptes fiscals, no dubteu en contactar amb Palau i Associats. Garantim la teva tranquil•litat fiscal!

Tags: , , , , , , , , ,

1 comentari

 1. Maria Rosa Miquel Gonzàlez
  26 maig, 2021

  Voldria que el meu IRPF fos recaptat es quedés directament a Catalunya

Deixar un comentari