Blog

Reforma dels plans de pensions

Reforma dels plans de pensions

En els plans de pensions s’han produït alguns canvis amb la reforma fiscal que ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2015, tant en les aportacions com en el rescat. Per aquest fet, és important analitzar com afecten aquests canvis, així com si es pot o s’ha de prendre alguna mesura al respecte.

Els plans de pensions són un instrument que utilitzen la formula de l’estalvi i permeten acumular voluntàriament un capital que pot ser rescatat quan es compleixin certs requisits, per exemple, haver-se jubilat o tenir un atur de llarga durada.

Quines novetats es produeixen a partir de 2015?

La primera modificació que hem de tenir en compte és que les aportacions anuals es redueixen a un màxim de 8.000 euros independentment de l’edat. Fiscalment es podrà aportar com a màxim la menor de les següents quantitats: 8.000 euros o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques. Per altre banda, s’obre una nova possibilitat de liquiditat a partir del desè any. Per exemple, en les aportacions fetes abans del 2015, els diners es podran treure a partir de l’1 de gener de 2025.

El rescat del pla de pensions seguirà tributant com a rendiments del treball, però se’n redueixen els percentatges. Quan el rescat es dugui a terme en forma de capital, per a les aportacions realitzades abans del 2007, s’aplicarà una reducció del 40%, si es produeix el rescat en l’exercici en què s’ha jubilat l’inversor o en els dos següents.

Existeix un règim transitori per a les persones que ja s’hagin retirat: qui ho ha fet entre els anys 2009 i 2014, tindra un termini de 8 exercicis des de la data de la seva jubilació per a rescatar el pla amb aquest benefici fiscal. Els que ho han fet abans del 2009, ho podran aplicar si recuperen els diners abans del 31 de desembre de 2016.

Xavi Palau Balasch – Departament Fiscal

Tags: , ,

Deixar un comentari