Blog

Regularització de les pensions a l’estranger

Regularització de les pensions a l’estranger

El passat 27 de novembre de 2014 es va aprovar la Llei 26/2014, la qual reforma la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovant la següent disposició:

“Regularización de deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses liquidados por este concepto”

Això comporta que els residents que tinguin pensions procedents de l’estranger podran regularitzar sense sanció les seves pensions no declarades.

Parlem d’aquells contribuents que van estar treballant a l’estranger (Suïssa, Alemanya, França, Regne Unit…) que han tornat a Espanya i cobren una pensió pel treball i les cotitzacions que van realitzar a l’estranger.

Com que les pensions que es reben d’un país estranger no apareixen a l’esborrany que envia Hisenda per realitzar la declaració de la renda, aquestes persones no incloïen aquestes pensions en la seva declaració o creien que no tenien obligació de presentar-la. A partir d’ara, sí que s’hauran de declarar i regularitzar els deutes passats.

Per aquest motiu, l’Agència Tributària ha dut a terme una comprovació per saber si els contribuents han declarat aquestes pensiones rebudes a l’estranger.

Si no es van declarar, ara és el moment de regularitzar la situació. El procés a seguir és presentar la renda, en el cas de que passi a estar obligat a presentar la declaració, o presentar una declaració complementària dels períodes no prescrits (quatre anys). Aquesta regularització es podrà efectuar fins el 30 de juny de 2015.

D’aquesta manera, tots els afectats que regularitzin la seva situació abans de la data marcada per l’Agència Tributària quedaran exonerats de sancions, recàrrecs o interessos de demora.

Carla Martínez Riquelme – Departament Fiscal

Tags: , ,

Deixar un comentari