Blog

S’inicia el procés de desescalada gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social adoptades fins ara

S’inicia el procés de desescalada gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social adoptades fins ara

L’aprovació de l’Ordre SNJD/388/2020, de 3 de maig, estableix les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, així com la dels arxius; també aclareix les condiciones per a la pràctica d’esport professional i federat.

Espanya inicia avui un procés de desescalada gradual de les mesures de restricció de la mobilitat i del contacte social adoptades pel Govern fins ara amb la intenció de fer front a la pandèmica del Covid-19. Es tracta d’un pla per a la transició cap a una “nova normalitat”, en paraules textuals, el qual ha estat aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 2020, publicat ahir al BOE i considerat vigent a partir d’aquest dilluns.

L’objectiu, recuperar de manera gradual i paulatinament la vida quotidiana i l’activitat econòmica, garantint que se siguin unes mesures d’higiene i seguretat adequades per minimitzar el risc d’un repunt de contagis i vetllant per la salut de la població i pel no desbordament de les capacitats del Sistema Nacional de Salut.

Obertura al públic de determinats comerços i serveis i d’arxius

A l’ordre ministerial s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats locals i establiments del comerç minorista i de serveis professionals, sempre que es garanteixi el compliment d’una sèrie de condicions que permetran compatibilitzar aquesta reobertura amb les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i de la seguretat dels ciutadans i dels treballadors, evitant així un repunt del virus.

Respecte a les mesures previstes en aquesta ordre en l’àmbit de l’hostaleria i la restauració, es disposa que “les activitats d’hostaleria i restauració podran realitzar-se, a més de mitjançant el servei d’entrega a domicili ja permès, mitjançant la possibilitat de recollida pel client en l’establiment, sempre i quan es respectin determinades mesures d’higiene, prevenció i aforament”.

Respecte a les mesures de flexibilització relatives a la pràctica de l’esport professional i federat, s’estableixen les condicions concretes en què s’hagin de portar a terme activitats esportives de caràcter professional en aquesta primera fase: “Aquestes condicions han de ser aplicades sense perjudici del què es disposi en el Protocol bàsic d’actuació per a la tornada als entrenaments i reinici de les competicions federals i professionals elaborat pel Consell Superior d’Esports”.

Finalment, mitjançant aquesta ordre, “s’estableix la reobertura al públic dels Arxius, de qualsevol titularitat i gestió, i es regulen les condicions per a la realització de la seva activitat i la prestació dels serveis que li són propis”.

Més informació | Ordre SNJD/388/2020 https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/snd388/con

Deixar un comentari