Blog

Sobre el Model 233 | Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats

Sobre el Model 233 | Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats

De manera excepcional, pel 2018, el termini de presentació de la declaració serà entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019

Les mares treballadores, per compte propi o compte d’altri, que hagin enviat els seus fills, d’entre 0 i 3 anys, a la llar d’infants o a centres d’educació infantil autoritzats podran deduir-se 1.000€ en la declaració de la renda d’aquest any. Batejada com “cheque bebé”, es tracta d’una mesura que se suma als 1.200€ anuals deduïbles reconeguts fins aleshores i suposa un nou benefici fiscal d’acord al que s’ha publicat als Pressupostos Generals de l’Estat de 2018.

L’aplicació d’aquesta deducció comporta una sèrie d’obligacions per a les llars d’infants i els centres infantils, sobre els quals recau la responsabilitat de presentar el Model 233 de Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats. En cap cas han de presentar aquesta declaració els pares; ho faran exclusivament les llars d’infants.

Cal presentar-se de forma electrònica durant el mes de gener, tot i que enguany, i de manera excepcional, es pot realitzar aquest tràmit fins el 15 de febrer.

Entre els requisits necessaris per poder beneficiar-se de la deducció, es requereix, entre d’altres coses, que les quantitats satisfetes a llars d’infants per la pre-inscripció i la matrícula dels menors, l’assistència i l’alimentació s’hagin produït per mesos complets i que els imports no tinguin consideració de rendiments del treball en espècie exempts.

Si necessiteu més informació al respecte sobre aquesta mesura fiscal, no dubteu en contactar amb el nostre despatx; el nostre equip d’assessorament fiscal estarà encantat d’atendre-us.

Deixar un comentari