Blog

Tens immobles en lloguer i no saps si has de presentar el model 347?

Tens immobles en lloguer i no saps si has de presentar el model 347?

El dia 2 de març finalitza el termini per presentar el model 347. Aquest model correspon a la Declaració Anual d’Operacions amb Tercers, pel que s’han de declarar aquelles operacions que, en conjunt durant el 2014, hagin superat els 3.005,06 euros i que no portin retenció. Aquest model es pot presentar des de l’1 de gener fins el 28 de febrer.

Una de les novetats més importants que podem comentar al respecte és que no s’ha d’informar dels ingressos dels lloguers amb retenció.

Si feu memòria, a partir del 2009, es va fer obligatori pels propietaris d’immobles en lloguer informar d’aquestes operacions a l’Agència Tributària, ja que s’havien de proporcionar unes dades dels locals que fins aquell moment no eren obligatòries, com són la referència cadastral i l’adreça.

Aquest any, però, Hisenda ha modificat el model 180 que ha generat diversos canvis a l’hora d’informar sobre les operacions amb tercers. Amb això, els llogaters han hagut de proporcionar tota la informació relativa als locals i pisos en lloguer.

Per tant, molts contribuents que presentaven el model 347 a l’Agència Tributària només per formalitzar els lloguers cobrats, aquest any no caldrà que el presentin, ja que aquesta obligació quedarà coberta pel model 180.

Només caldrà que es presenti el model 347 si aquests propietaris amb immobles en lloguer tinguessin altres operacions, com ara despeses per reparacions que superin l’import de 3.005,06 euros i, per tant, tinguin l’obligació de presentar-ho.

Torna a ser vàlida aquella premissa que no s’ha de declarar operacions que portin retenció ja que, els pagadors ja les han declarat en uns altres models.

També és important remarcar que les persones que segueixen el sistema de mòduls hauran d’informar aquest any de les depeses (fins ara només s’informaven les vendes) i que s’ha fet extensiva l’obligació de presentar aquesta declaració a les comunitats de propietaris i a les associacions.

Ester Usero Sola – Departament Fiscal

Tags: , ,

Deixar un comentari