Blog

Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 2on trimestre de l’exercici 2016

Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 2on trimestre de l’exercici 2016

Per assegurar-nos que no passa desapercebuda cap data assenyalada amb l’Agència Tributària o amb qualsevol altra institució, sempre cal estar pendents del calendari fiscal. És per això que, des de Palau i Associats, volem informar als nostres clients sobre els terminis de presentació de les declaracions corresponents al 1er trimestre de l’exercici 2016.

Termini 20 de juliol (termini per a la domiciliació fins el dia 15 de juliol):

  • Model 111: Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques.
  • Model 115: Retencions i ingressos a compte sobre rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans.
  • Model 123: Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes de l’IRPF, IS i IRNR.
  • Model 130 / 131: Pagament fraccionat de l’ Impost sobre la Renda de les persones físiques.
  • Model 303/340: Impost sobre el valor afegit , declaració informativa.
  • Model 349: Declaració recapitulativa d’ operacions intracomunitàries.

Termini 25 de juliol (termini per a la domiciliació fins el dia 20 de juliol):

  • Model 200/200: Declaració anual de l’Impost sobre Societats.

També s’ha de tenir present que el dia 30 de juliol finalitza el termini per la presentació dels comptes anuals (dintre dels 30 dies següents a la celebracio de la Junta) al Registre Mercantil.

Així mateix, des de Palau i Associats agraïm als nostres clients que ens facin arribar la documentació amb la màxima antelació possible, per poder confeccionar les declaracions i evitar els problemes que puguin presentar-se els últims dies.

Posem a la vostra disposició els serveis d’un equip especialitzat en fiscalitat empresarial. Si necessiteu assessorament fiscal, no dubteu a contactar amb nosaltres per sol·licitar-nos, sense cap mena de compromís, els nostres serveis.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Deixar un comentari