Blog

Despeses hipotecàries: quines paga l’entitat financera i quines aquells que sol·liciten un préstec?

Despeses hipotecàries: quines paga l’entitat financera i quines aquells que sol·liciten un préstec?

L’Impost sobre Actes Jurídics Documentats, a compte del prestatari

Un cop lliurada la batalla contra les abusives clàusules terra, els consumidors de banca s’enfronten ara a un nou enemic: les despeses hipotecàries. S’espera que la croada se saldi amb els mateixos resultats aconseguits a l’anterior guerra, però pel moment no sembla funcionar igual. Recordem que una sentència del Tribunal Suprem del 9 de maig del 2013 va declarar nul·les les clàusules terra en considerar-se aquestes abusives pel consumidor (els bancs imposaven un tipus d’interès límit en algunes hipoteques tot i que l’índex de referència, l’Euribor, baixara).

En qualsevol cas, el punt de mira ara està fixat en les despeses que es generen en formalitzar la firma d’un préstec hipotecari. De quines despeses estem parlant? Quines ha de pagar el banc? De quines s’encarrega aquell/a que sol·licita l’hipoteca?

Les despeses de taxació de l’habitatge -imposat pel banc per poder atorgar el préstec-, de notaria, de gestoria i de Registre de la Propietat correran a càrrec de l’entitat emissora, és a dir, pel banc.

L’import més elevat, però, el qual correspon a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats, haurà de pagar-lo el prestatari. Es tracta d’un tribut que permet la firma de la hipoteca, varia en funció de cada CCAA i pot anar del 0% al 1,5% del import concedit.

L’assignació del pagament d’aquest impost per part del consumidor guarda relació amb la resolució d’avui del Tribunal Suprem, el qual ha determinat finalment que sigui l’hipotecat/ada qui el supleixi. Cal destacar que la suma de la resta de despeses (les que paga el banc) poden ascendir a una mitja de 1.000€, mentre que la d’aquest impost pot superar fàcilment els 3.000€. La despesa més “sucosa”, així, corre a compte del consumidor i no del banc, tot un gerro d’aigua freda pels que demandaven que passés al contrari.

Recorda que a Palau i Associats podem oferir-vos assessorament jurídic i assessorament financer quan es tracti de resoldre assumptes d’aquest tipus, relacionats amb préstecs hipotecaris, contractes de compravenda, etc. Contacta’ns!

Via i més informació | El País

Deixar un comentari