Blog

Entra en vigor la nova Llei de contractes de crèdit immobiliari

Entra en vigor la nova Llei de contractes de crèdit immobiliari

També coneguda com nova llei hipotecària, la nova normativa va entrar en vigor aquest diumenge 16 de juny i tres mesos després d’haver-se publicat al BOE

El passat 21 de febrer el Congrés dels Diputats donava llum verda a una nova llei de contractes de crèdit immobiliari. La normativa, impulsada amb l’objectiu de regularitzar un dels sectors clau per a la economia nacional i aprovada després de les pressions per part de la Unió Europea, protegirà més al client, retardarà els desnonaments i repartirà les despeses derivades de la hipoteca entre el client i el banc, entre altres mesures.

Sobre l’eventual retroactivitat de la nova llei, aquesta no s’aplica als contractes de préstec subscrits amb anterioritat a la seva entrada en vigor, tot i que el contacte de retroactivitat es derogarà en cas de novació o subrogació intervinguda després de l’entrada en vigor i també en les hipoteques amb clàusules de venciment anticipat.

Entre els canvis que comportarà aquesta nova legislació destaca l’obligatorietat per part dels bancs de valorar en profunditat la solvència de l’usuari de la hipoteca abans de concedir-la. Sobre les entitats bancàries també recauen les despeses derivades de la concessió, tals com gestoria, aranzels notarials per a la escriptura, inscripció en el registre de la propietat i Impost d’Actes Jurídics Documentats; la taxació correrà a càrrec del sol·licitant del préstec.

Les comissions d’obertura segueixen existint, tot i que es deia oberta la possibilitat què l’entitat bancària les elimini per poder captar més clients; si el prestatari i el banc pacten una comissió d’obertura, aquesta haurà d’englobar la totalitat de les despeses d’estudi, tramitació o concessió del préstec en un sol pagament. Sobre les clàusules sòl, el banc no pot imposar-les: “en les operacions amb tipus d’interès variable no es podrà fixar un límit a la baixa del tipus”.

Pel que fa als desnonaments, seguiran existint, tot i que el titular de la hipoteca haurà hagut de deixar de pagar durant la primera meitat de la duració de la hipoteca un total de 12 quotes o l’equivalent al 3% del capital concedit; si la mora es produeix en la segona meitat de duració de la hipoteca, les quanties previstes són de 15 mensualitats i del 7% del capital total.

Més informació sobre les mesures que comportarà la nova llei hipotecària, aquí. Us recordem que a Palau i Associats oferim un ampli ventall de serveis, entre els quals trobeu l’assessorament financer i jurídic a particulars. No dubteu en contactar-nos si esteu interessats.

Deixar un comentari