Blog

La Justícia entra en una política de zero paper

La Justícia entra en una política de zero paper

A partir del 1 de gener de 2016 entra en vigor una normativa que farà que els professionals de la justícia es comuniquin amb els òrgans judicials per la via telemàtica, a través dels portals LEXNET ABOGACIA i E-JUSTÍCIA.CAT.

Què comporta això?

Aquest canvi procedimental implica un pas des de la justícia tradicional (expedients voluminosos amb moltíssim paper) a expedients que estaran en arxius informàtics i sense la utilització del paper. A la pràctica vol dir que els advocats no rebrem documentació en paper (fax, fotocòpies d’expedients, demandes, etc.) i rebrem únicament un correu electrònic avisant de què tenim una comunicació a nom nostre a la bústia del servei on hi haurà la documentació de l’assumpte. També permetrà visualitzar els judicis orals i ja no hi haurà l’entrega de cds. Pel que fa a la justícia social, s’acabarà amb la recepció de cartes certificades.

Aquest sistema no és nou, ja que ja s’usava amb els Procuradors de l’Estat. Aquest 2016 s’ampliarà aquesta mesura a tots els advocats i altres professionals del dret. A més, aquesta mesura s’ha testejat en diversos jutjats, però serà a partir del proper 1 de gener quan serà d’aplicació més generalitzada.

La voluntat de l’Administració és fer un estalvi econòmic i respondre al compromís de millora del medi ambient. la mesura és ben rebuda, ja que agilitzarà molt més els tràmits, però la presència de dos portals diferents esperem que no suposi cap problema a la pràctica per tots els operadors jurídics.

Josep Boada Batalla – Departament Jurídic

Deixar un comentari