Blog

Què és la legítima?

Què és la legítima?

Moltes vegades, hi ha qüestions jurídiques o fiscals que s’escapen de l’enteniment dels menys experts. Per això, avui volem clarificar el significat d’un concepte jurídic que, de ben segur, molt de nosaltres ens hi trobarem al llarg de la vida. Des de Palau i Associats, creiem que és cabdal que els nostres clients comprenguin a la perfecció els termes i conceptes relacionats amb el dret i la fiscalitat que els afecten, per a què l’èxit en les qüestions personals i professionals estigui assegurat.

Avui volem centrar-nos en un concepte jurídic que, a vegades porta confusió, però amb el que ens hi trobarem en algun moment de la nostra vida. Aquest terme és LA LEGÍTIMA.

La legítima és el dret que tenen certes persones a obtenir un valor patrimonial en relació als béns del difunt. Aquest dret està regulat per l’article 451 del Codi Civil de Catalunya.

Qui té dret a la legítima?

  • Els descendents del causant a parts iguals (també s’inclou l’hereu). Si un hagués premort, passaria als seus descendents.
  • Si no hi ha descendents, són legitimaris els pares.

Quin import?

La legítima és una quarta part del valor de l’herència. S’ha de calcular el valor real (no valors cadastrals o valors declarats fiscalment a l’herència) del dia de defunció del causant. També caldrà afegir-hi les donacions fetes pel causant en els deu anys anteriors a la seva defunció.

Quin temps tinc per reclamar la legítima?

El termini per reclamar la legítima és de deu anys des de la mort del causant.

Es pot treure la legítima?

Es pot eliminar la legítima en alguns casos indicats expressament a la llei i que són, entre d’altres, els següents:

  • Denegació d’aliments del legitimari al causant.
  • Maltractament greu al causant.
  • Absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant.
  • Condemnes penals per temes de relació amb el causant.

Qui ha de pagar la legítima?

La legítima és una obligació de l’hereu.

Com es pot fer el pagament?

Es pot fer en diners en efectiu o bé amb béns de l’herència.

Si aquesta situació t’afecta o creus que podria afectar-te, Palau i Associats disposa d’un equip de juristes i advocats que t’assessoraran i t’acompanyaran en aquest moment tan delicat i alhora tan important. Contacta’ns per a què t’assessorem i t’ajudem a obtenir el resultat més just i satisfactori per totes les parts.

 

Josep Boada Batalla – Departament Jurídic

Tags: , ,

Deixar un comentari