Blog

S’aprova una nova llei per regular els lloguers a Catalunya

S’aprova una nova llei per regular els lloguers a Catalunya

Mesures de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

El passat 18 de setembre es va aprovar la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de lleis relatives a la protecció del dret de l’habitatge. La reforma legislativa, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el passat 21 de setembre i vinculant a partir del dia 22 de setembre, regula els preus del lloguer en algunas zonas de Catalunya.

La mesura neix arrel de què la forta pujada dels preus hagi causat dificultats econòmiques molt greus per a accedir a l’habitatge i per romandre-hi; una situació agreujada encara més per la pandèmia del Covid-19.

Sobre la nova llei, els requisits bàsics per aplicar aquesta normativa és que es tracti de contractes d’arrendament d’habitatge -excloent la resta de lloguers- i que la finca objecte d’aquest arrendament estigui ubicada en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens.

La pròpia llei ja estableix transitòriament quins municipis estan inclosos en aquestes àrees; es tracta de les poblacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels municipis que sobrepassin els 20.000 habitants, sempre i quan les rendes de lloguer dels quals hagin experimentat un increment de més del 20% entre els anys 2014 i 2019.

Són les administracions competents (Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana) les que, un cop declarada l’àrea amb mercat d’habitatge tens, han de determinar la durada d’aquesta regulació, la qual no pot ser superior a cinc anys.

Es valorarà que la mitjana del preu de lloguer d’habitatge hagi pujat clarament per damunt de la mitjana de Catalunya, que el cost del lloguer superi el 30% d’ingressos familiars, que la mitjana del preu del lloguer superi el 30% de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys o que el preu del lloguer hagi sofert en els darrers cinc anys un creixement interanual acumulat de 3 punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l’índex de preus al consum a Catalunya.

Tags: , , ,

Deixar un comentari