Blog

Entra en vigor la obligatorietat del registre d’horari en les empreses

Entra en vigor la obligatorietat del registre d’horari en les empreses

Totes les empreses, sense excepció, estan obligades a disposar d’un registre on figuri l’hora d’entrada i de sortida de cadascun dels seus treballadors. Només l’alta direcció i algunes excepcions s’escapen a la norma

Des d’avui les empreses estan obligades a registrar la jornada laboral dels seus treballadors. Tot i que la norma es va aprovar fa un parell de mesos, mitjançant un canvi en un apartat de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, ja ha finalitzat el termini que el Govern va donar als empresaris perquè s’adaptessin a aquesta nova manera de funcionar. I recorden, des del Ministeri de Treball, que la mesura no és opcional: “la inspecció de Treball donarà un marge de maniobra abans de començar a sancionar, sempre i quan la companyia estigui treballant per poder complir la norma”, afirmava avui la Ministra Magdalena Valerio, la qual lamenta que les empreses no s’hagin pres de forma seriosa l’entrada en vigor del registre de jornada.

Perquè tot i que la normativa no ens agafa per sorpresa, sí engega amb algunes dificultats: moltes companyies desconeixen com aplicar-la (llistats per escrit? controls de targetes per fitxar a l’entrada?) i altres estan immerses en processos de negociació amb els comitès d’empresa sindicals. Potser per això el Ministeri ha publicat una guia oficial amb els detalls de la norma, donant resposta a les preguntes més freqüents relacionades amb aquest canvi.

Quines empreses estan obligades a controlar la jornada laboral? Totes, sense excepció. No importen les dimensions o la facturació de la companyia.

Què cal que figuri? Cal que hi hagi un registre diari de la jornada dels treballadors on s’inclogui l’hora concreta d’inici i de finalització de cada persona de la plantilla. Això s’ha de fer “sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en l’article”. El registre, a més, haurà d’estar físicament en el centre de treball.

Quin sistema s’ha de seguir? Es pot utilitzar el sistema tradicional en paper, amb quadrants on s’anoti l’hora d’inici i finalització de jornada. També es pot emprar un sistema de targetes per fitxar en la porta o en els torns d’accés; fins i tot es contempla la utilització d’aplicacions informàtiques en els ordinadors o en els mòbils d’empresa dels treballadors.

Quant de temps ha de conservar l’empresa el registre? La norma ho deixa clar: 4 anys.

Hi ha sancions per aquells que no compleixin la normativa? Sí, les empreses que no s’adaptin a aquest canvi s’exposen a rebre sancions greus, amb multes que van des dels 626€ als 6250€. La quantitat la determina l’inspector de treball en funció de les dimensions de l’empresa o de la seva facturació.

Què passa amb les jornades flexibles? Quan un treballador hagi pactat una jornada flexible i una distribució irregular amb la seva empresa, haurà de registrar igualment la seva jornada.

I amb el teletreball? El mateix passa amb el teletreball: tot i que els treballadors no hagin d’acudir a les seves empreses per desenvolupar la seva activitat, aquesta hauran de fitxar. Es pot recórrer, en aquests casos, a registres telemàtics.

I la gran pregunta: per a què serveix el registre? Amb quina finalitat s’impulsa?La introducció del registre de la jornada ha de contribuir a corregir la situació de precarietat, salaris baixos i pobresa que afecta a molts dels treballadors que pateixen els abusos en la seva jornada laboral”, així ho manifesta el Ministeri de Treball. Cal destacar que, d’acord amb l’última enquesta de població activa, a Espanya es fan setmanalment 5,7 milions d’hores extraordinàries, el 2,6% de les quals, no es paguen.

Via | El País

Més informació | Assessoria i serveis especialitzats en l’àmbit laboral de Palau i Associats

Deixar un comentari