Blog

Mesures d’higiene i prevenció pel personal treballador i per la prevenció de la coincidència massiva de persones en l’àmbit laboral

Mesures d’higiene i prevenció pel personal treballador i per la prevenció de la coincidència massiva de persones en l’àmbit laboral

Ahir es feia vigent l’ordre ministerial de 9 de maig sobre la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’Estat d’Alarma en aplicació de la fase 1 del Pla de desescalada o de transició cap a la nova normalitat.

Es tracta d’una norma que té com a objecte establir les condicions per aquesta flexibilització, l’àmbit d’aplicació de la qual només es desenvolupa en determinades unitats territorials, les quals recull la pròpia ordre en un annex i entre les zones del qual no es troba la nostra comunitat autònoma; Catalunya continua en la Fase 0 almenys uns dies més, com altres zones de la península.

Pel que fa a la norma, aquesta destaca sobretot mesures d’higiene i prevenció pel personal treballador dels sectors d’activitat previstos, així com mesures de prevenció de la coincidència massiva de persones en l’àmbit laboral.

De fet, el tercer article de la secció 2 apunta a un foment dels mitjans no presencials de feina: “sempre que sigui possible es fomentarà la continuïtat del tele-treball per aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància”.

Destaca que els titulars de l’activitat econòmica hauran d’assegurar-se que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el seu lloc de feina gels hidroalcohòlics o desinfectants o aigua i sabó. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres s’assegurarà que els treballadors disposin dels equips de protecció adequats per no córrer riscos i sempre haurà d’informar-se al personal sobre el correcte ús dels citats equips.

De la mateixa forma, els centres d’activitat hauran de realitzar els ajustos en la organització horària que resultin necessaris per evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració.

Recomanem fer una ullada a aquesta ordre a tots els treballadors i responsables d’activitats laborals o centres de treball que hagin reprès la seva activitat de manera presencial. Es pot fer a través d’aquest enllaç. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

Alhora, recordem als nostres clients que a Palau i Associats  comptem amb el personal professional adequat  per atendre tota mena de dubtes de caire laboral.

Més informació i via | Ordre SN/399/2020 de 9 de maig 2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

Deixar un comentari