Blog

Seguretat i salut, un estalvi que pot sortir molt car

Seguretat i salut, un estalvi que pot sortir molt car

Un dels temors més grans de tot empresari és que un dels seus treballadors pateixi un accident de treball en el desenvolupament de la seva feina. És un temor amb força fonament, ja que pot tenir derivacions d’especial gravetat i que acostumen a ser prou desconegudes.

Més enllà de la pròpia gravetat que pot suposar un accident per a la salut del treballador, la tendència sempre és pensar en la possibilitat d’actuacions d’Inspecció de Treball, i en eventuals sancions per possibles incompliments en matèria de seguretat.

Així doncs, la que pot ser la pitjor conseqüència és l’eventualitat que Inspecció de Treball i la seguretat social considerin que la causa de l’accident hagi estat una manca de mesures de seguretat a l’empresa. En cas d’acreditar-se, dintre del corresponent expedient, aquesta manca de seguretat, correspondrà la imposició de l’anomenat Recàrrec sobre les Prestacions. Sobre aquest, l’empresari podrà ser condemnat a abonar un recàrrec d’entre un 30% i un 50% sobre tota mena d’imports que en concepte de prestació, hagi rebut o pugui rebre el treballador a causa de l’accident.

En casos en què la conseqüència es limiti a un període d’Incapacitat Temporal, l’import del Recàrrec podrà ser limitat. En aquells casos en què l’accident derivi en una Incapacitat Permanent per la resta de la seva vida, o inclús en prestacions per viduïtat o orfandat pels seus familiars, el Recàrrec pot assolir imports de molts milers. Tot això, amb l’afegit de què degut al seu caràcter sancionador, és totalment inassegurable, de forma que el responsable del seu pagament sempre serà l’empresari infractor.

En aquest escenari, doncs, volem recordar-vos i ressaltar l’absoluta necessitat de complir escrupolosament amb totes les obligacions legals en matèria de seguretat i salut a la feina, des del primer pas, amb la realització de la corresponent Avaluació de Riscos Laborals, fins al seguiment diari del compliment de les obligacions de seguretat per part dels treballadors, passant per la realització de les necessàries formacions i informació, i la vigilància de la salut.

Com sempre, des de Palau i Associats restem a la vostra disposició per qualsevol consulta i/o assessorament en la matèria.

David Ariete – Departament laboral

Deixar un comentari