Blog

Decret Llei de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica en els locals de negoci arrendats

Decret Llei de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica en els locals de negoci arrendats

Els negocis tancats per la COVID-19 pagaran la meitat del lloguer

La Generalitat de Catalunya ha anunciat aquesta setmana un Decret-Llei de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica dels locals comercials tancats o amb ús limitat a causa de les mesures contra la Covid-19. L’objectiu és facilitar i propiciar una renegociació dels preus dels lloguers dels locals tancats o amb limitacions; aquest decret faculta que els titulars dels negocis iniciïn una negociació amb els propietaris dels locals i estableixin, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat del lloguer.

Si l’acord no fos possible, la normativa fixa que l’import es rebaixa al 50% automàticament un cop el llogater d’un negoci tancat hagi notificat la voluntat de negociar. Afecta a propietaris de bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de jocs, etc.

Pel que fa als negocis que han vist la seva activitat parcialment restringida, en cas què no hi hagi acord per la revisió temporal del lloguer, la rebaixa que indica la normativa és del 50% de la part desaprofitada. La Generalitat aclareix: “si un negoci té l’aforament limitat a la meitat, el titular haurà de pagar la totalitat del lloguer de la meitat de la qual sí que en pot treure rendiment, però només pagarà el 50 % de la part restringida per les mesures sanitàries”.

Pel que fa al Decret-Llei, a l’article primer d’aquest resa que l’autoritza a l’arrendatari a sol·licitar, de forma fefaent -a través d’un burofax-, la modificació de les condicions del contracte. El termini per a la negociació de la reducció entre les parts és d’un mes a partir de la recepció de la comunicació.

També destaca el que recull l’article segon: “En cas de suspensió de desencolupament, la renda i altres quantitats degudes es redueixen un 50% respecte a les vigents i aquesta reducció serà fins que duri la suspensió de l’activitat”. Si aquesta s’allarga a més de 3 mesos, la part arrendatària podrà rescindir el contracte sense penalització durant la suspensió i en els 3 mesos posteriors.

Pel càlcul dels dos anteriors no es té en compte el servei d’entrega a domicili.

Des de que rebi el requeriment l’arrendador, s’haurà d’abstenir de facturar l’import de la renda i altres despeses fins que no transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual.

Aquesta normativa entra en vigor en el moment en què es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, data que possiblement s’allargui aquesta setmana.

Via | Gencat / Vidal Gomà Gestió SLU

Deixar un comentari