Blog

Incapacitat temporal per regles doloroses

Incapacitat temporal per regles doloroses

Fa unes setmanes es va aprovar en Consell de Ministres el projecte de reforma de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs, també coneguda com la ‘Llei de l’avortament’. Dins de totes les novetats, es preveu la possibilitat de sol·licitar la baixa temporal laboral per a aquelles persones que sofreixin dolor menstrual incapacitant.

Aquesta mesura, pionera a la Unió Europea, ha posat sobre la taula un problema real. Al voltant del 15% de les dones en edat reproductiva sofreixen menstruacions doloroses. El dolor, en moltes ocasions, va acompanyat de nàusees, vòmits, dolor d’esquena i cames.

No obstant això, també ha provocat un fort debat entorn d’aquest nou supòsit de baixa laboral. Hi ha persones que creuen que aquest tipus de baixes provocarà una discriminació negativa cap a les persones que es beneficiïn d’aquesta mesura. Unes altres defensen que és un avanç i que ajudarà a visibilitzar la no normalització del dolor.

La Ministra d’Igualtat, Irene Montero, va recalcar que serà la Seguretat Social la que assumirà el cost de la baixa des del primer dia, no s’exigirà període mínim de manca i no s’estableix un màxim de dies de baixa. Com qualsevol altra baixa laboral, haurà de ser el facultatiu el que estableixi la idoneïtat i la durada d’aquesta a cadascuna de les persones afectades per aquesta mena de malalties.

La reforma, que trigarà mesos a implantar-se, no entrarà en vigor fins a 2023.

Tags:

Deixar un comentari