Blog

Les clàusules que no poden faltar a un contracte ‘coworking’

Les clàusules que no poden faltar a un contracte ‘coworking’

Un espai de coworking és molt més que un lloc llogat o un servei contractat. És difícil regular aquests espais per la gran varietat d’activitats que es poden dur a terme i que, a més, no compten amb una regulació pròpia.

Els espais de treball col·laboratiu estan en una llacuna legal. És a dir, en diferents espais de coworking es repeteixen usos i normes que permet parlar de condicions estandarditzades per imitació, i no per regulació legal.

Aquesta manca de certesa a l’hora d’aplicar la regulació pertinent proporciona l’avantatge de crear un contracte atípic fet a mida, que rep el nom de coworking, de la mateixa manera que fa temps es van crear els contractes de leasing, factoring o franquícies.

En aquest sentit, el contracte coworking -que engloba diverses activitats- és la solució més convenient si es busca realitzar un contracte de lloguer o un contracte de prestació de serveis. Aquest contracte s’ha de redactar amb l’objectiu que sigui comprensible per a tothom i, a més, ha de ser clar respecte als drets i deures de totes les parts que participen i possibiliten un espai de treball col·laboratiu.

És important que l’acord reflecteixi temes tan bàsics com el preu mensual i el que inclou, l’horari i l’accessibilitat als espais i la durada del contracte. També altres clàusules menys elementals però que són imprescindibles acordar: la confidencialitat per no comprometre informació d’ambdues parts, el reglament intern, la responsabilitat del coworker de complir amb les seves obligacions fiscals i administratives, la protecció de dades o les causes per a la resolució del contracte.

Tot i això, aquest tipus d’acords acostumen a ser força flexibles. Resumint, s’ha de tenir clar què està inclòs en el preu i quins serveis són extra o opcionals. Com per exemple, el servei de recepció, d’atenció de trucades i visites, recepció de paqueteria, gestió de proveïdors, serveis tecnològics o les condicions d’ús dels espais compartits.

Mai està de més, fins i tot és estrictament necessari, comptar amb la millor assessoria al moment d’estudiar i tancar un contracte d’aquesta índole. A les teves mans està assegurar-te que l’acord aconseguit és el millor possible per als teus interessos. Contacta’ns i treballa amb l’equip professional més preparat i versàtil. Tu només digues què i Palau i Associats s’encarregarà del com.

Tags: , , , , , , ,

Deixar un comentari