Blog

Les novetats de la reforma laboral

Les novetats de la reforma laboral

Recentment s’ha publicat i aprobat la coneguda com a Reforma Laboral a Espanya, publicada al BOE el passat 30 de desembre, tras ser aprobada al Consell de Ministres.

Aquesta reforma respon a un text acordat entre el Govern i els agents socials, tant patronal com sindicats. Aquesta modifica alguns aspectes de l’Estatut de Treballadors i afectarà a la contractació de personal. A continuació, abordem els aspectes més destacats.

Desapareix el contracte d’Obra i Servei

La nova norma, que entra en vigor completament el pròxim 30 de març, i que va ser aprobada la setmana passada al Congrés dels Diputats, incideix de forma molt important en matèria de contractació temporal.

Es destaca de forma molt clara la desaparició del contracte per Obra i Servei, en la pretensió de que el gruix dels treballs intermitents o estacionals es cobreixin mitjançant la figura del Fix-Discontinuu.

En el mateix sentit de limitació de la contractació temporal, es limita encara més les causes i condicions per usar la contractació eventual. Un fet que afectarà a moltes empreses que usaven aquest model com a forma de contractació. Totes elles són mesures que persegueixen fomentar la contractació indefinida i la reducció de la temporalitat, que es consideren en nivells molt negatius.

Expedients de regulació temporal

En una segona secció, relativa a les mesures de flexibilitat de les empreses, la norma consolida diverses regulacions del concepte de l’Expedient Temporal de Regulació de l’Ocupació (ERTO) que s’ha implementat durant la pandèmia. S’ha fet un esforç per a què la seva tramitació sigui més àgil i s’ha desenvolupat encara més la figura de l’ERTO per causa de força major.

Dins d’aquest mateix concepte, es crea el Mecanisme RED. Encara es troba en fase de desenvolupament. Es tracta d’un nou expedient de suspensió o reducció pensat per èpoques exepcionals de crisi econòmica, tant globals com sectorials. Aquesta dependrà de què el Govern activi aquest mecanisme si és necessari.

Las novedades que trae la reforma laboral - Palau i Associats

La negociació col·lectiva

El tercer grup de mesures s’enmarca dins de la negociació col·lectiva. Els convenis sectorials o col·lectius tornaran a prevaldre sobre els convenis d’empresa en qüestió de salaris. També l’extensió d’ultraactivitat dels convenis més enllà del venciment.

S’ha de tenir en compte que aquest article és un resum molt esquemàtic de totes les novetats que porta la Reforma Laboral acabada d’aprobar. Cada empresa i departament de Recursos Humans haurà de valorar com aquesta s’aplica a les seves circumpstàncies laborals específiques. A Palau i Associats comptem amb experts en assessorament laboral que podran ajudar-te a l’hora de realitzar els canvis necessaris per complir amb les noves disposicions establertes per la llei.

Deixar un comentari