Blog

Què passa si he estat convocat per una Mesa Electoral i no m’hi presento?

Què passa si he estat convocat per una Mesa Electoral i no m’hi presento?

El dia 14 de febrer de 2021 estem convocats a unes eleccions al Parlament de Catalunya que han estat envoltades de molta polèmica politicojudicial. Aquestes eleccions arriben enmig d’una situació epidemiològica molt complexa i alguns experts ja han mostrat la seva reticència a aquesta celebració per les implicacions mèdiques que poden comportar.

Ja fa dies que els Ajuntaments van celebrar els sortejos per convocar a determinats ciutadans per a complir amb la seva obligació de formar part de Meses Electorals, les encarregades d’assegurar que la població pot exercir el seu dret a vot. Davant la situació excepcional en la que estem vivint, moltes persones ja han fet al·legacions per tal de no comparèixer a la constitució de les Meses Electorals el proper diumenge a les 8 hores.

Alguns d’ells han obtingut l’excusa de la Junta Electoral, ja que la llei contempla determinades situacions en la que un ciutadà pot estar exempt, per exemple, estar embarassada, ser major de 65 anys, presentar una discapacitat, estar de baixa mèdica, tenir programada una intervenció quirúrgica o prova mèdica abans o després dels comicis, o haver de treballar i no poder-se excusar (cossos de bombers, personal sanitari, etc.), entre d’altres.

Hi ha molts d’altres que han demanat l’excusa de la Junta Electoral però que no l’han rebut. Què passarà si no compareixen diumenge 14 de febrer?

La no compareixença és un delicte penal i, per tant, es poden obrir unes diligències prèvies per tal de perseguir aquests fets. Tot i que la decisió final serà del jutge penal qui decidirà en funció de les circumstàncies personals de cada cas, qui no vagi a la constitució de la Mesa Electoral s’arrisca a tenir antecedents penals i a complir una pena de entre tres mesos a un any de presó o bé una multa de sis a 24 mesos. La multa es fixa per dies i va en funció dels ingressos que un percebi, pel que cal fer atenció al fet de que pot ser de fins a 24 mesos (Art. 123 Llei Orgànica del Règim Electoral).

Tags: , , ,

Deixar un comentari