Blog

Sou Mínim Interprofessional al 2017

Sou Mínim Interprofessional al 2017

El Reial Decret 742/2016, publicat al BOE del 31 de desembre, fixa la quantia del salari mínim interprofesional per l’any 2017 en 23,59 €/dia o 707,70€ / mes que suposa un increment del 8% respecte les vigents a l’any anterior, i 9.907,80 € en el còmput anual.

Pels treballadors eventuals i temporers, que no superin els 120 dies treballant per la mateixa empresa, el SMI queda fixat en 33,51 € per jornada.

El SMI dels treballadors de la llar que treballen per hores, en règim extern, serà de 5,54 € per hora efectivament treballada.

Olga Rodríguez – Assessorament Laboral

Deixar un comentari