Blog

Autònoms | Terminis per modificar la base de cotització (abans de l’1/11)

Autònoms | Terminis per modificar la base de cotització (abans de l’1/11)

Els treballadors autònoms saben que la quota que paguen cada mes està determinada per la base de cotització, la quantia mínima i màxima de la qual s’estableix en les taules publicades als Pressupostos Generals de l’Estat. Així, el treballador autònom pot escollir si cotitza a la Seguretat Social per la base mínima o per més, sempre tenint en compte les contingències que l’autònom vol que es cobreixin.

En tot cas, la base de cotització es pot canviar dues vegades a l’any, sempre que la sol·licitud es formalitzi dins dels terminis estipulats. De fet, a Palau i Associats volem recordar-vos que si voleu modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar heu de fer-ho abans de l’1 de novembre de 2016. Cal dir, a més, que aquests canvis tindran efecte a partir de l’1 de gener de 2017.

Així mateix, destaquem que la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la base de cotització de l’autònom amb el mateix percentatge en què augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest Règim Especial, amb el límit màxim aplicable al treballador, prèvia sol·licitud abans del dia 1 de novembre.

També els informem que poden optar por la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció per cessament d’activitat abans de l’1 d’octubre (fins el 30 de setembre).

Tags: , , , , , , , , , , ,

Deixar un comentari