Assessorament Comptable

Palau i Associats compta amb un departament centrat exclusivament en l’assessorament comptable. Format per professionals experts en la matèria, Palau i Associats cerca oferir a cada un dels seus clients les millors solucions per treure el màxim rendiment als resultats comptables de les seves empreses. Gràcies a la col·laboració estreta entre client i Palau i Associats, les decisions que es prenen en matèria comptable sempre seran les millors decisions possibles.

Els serveis que Palau i Associats ofereix en assessorament comptable són:

 • Elaboració de la planificació comptable de l’empresa;
 • Desenvolupament de Plans Sectorials Comptables;
 • Definició de la política de cobrament i pagament de l’empresa;
 • Gestió de la comptabilitat de treballadors autònoms, petites i mitjanes empreses i grans empreses;
 • Control del Llibre Diari, del Llibre Major i del Llibre Registre d’IVA;
 • Elaboració dels comptes anuals, memòries i balanços comptables;
 • Anàlisi i planificació dels fluxos monetaris de l’empresa i de les seves necessitats;
 • Gestió de la tresoreria amb preparació de sol·licituds de finançament i refinançament;
 • Presentació de legalitzacions davant del Registre Mercantil;
 • Presentació de declaracions fiscals i comptables;
 • Revisió i control de documentació comptable de l’empresa;
 • Elaboració d’informes d’estats financers com compte de resultats, balanços de situació, estat d’origen i aplicació de fons, quadres de finançament, patrimonis i comparatives entre empreses.