Assessorament Financer

Palau i Associats creu que és essencial tenir un bon coneixement financer i sobre les possibilitats que actualment existeixen per assegurar una bona comptabilitat i recursos. És per això que Palau i Associats disposa d’un complet equip d’economistes i especialistes financers per treballar conjuntament amb aquells qui ho necessitin per assegurar l’èxit financer de l’empresa.

Palau i Associats ofereix els següents serveis:

  • Assessorament sobre la gestió i control de recursos econòmics;
  • Definició de l’Estratègia Financera;
  • Serveis de consultoria financera cobrint tota l’àrea funcional;
  • Implementació de plans de control de gestió que afavoreixen el control i eficiència de recursos;
  • Serveis de Direcció Financera Externa que permet a l’empresa optimitzar els seus costos.