Assessorament Mercantil

A Palau i Associats som experts en assessorament mercantil per a tot tipus d’activitats empresarials. L’equip d’assessorament mercantil de Palau i Associats disposa de tots els coneixements i eines disponibles per assegurar que cada un dels clients que hi confien puguin prendre les decisions més adequades i rebre tot el suport i assistència que necessiten.

Palau i Associats ofereix serveis de:

  • Tot tipus d’operacions societàries com constitucions, ampliacions i reduccions de capital, modificacions estatutàries, dissolucions i liquidacions, etc.;
  • Elaboració d’estatuts per a SL, SLL, SLU, SLP, SA, SAL, SAU, SCCL;
  • Elaboració de contractes mercantils (arres, compravendes, arrendaments, préstecs, reconeixements de deute, compravenda d’accions i participacions socials, etc.);
  • Elaboració de taxacions immobiliàries;
  • Processos judicials de reclamacions de quantitat i morosos, desnonaments;
  • Assessorament i recolzament en concursos de creditors;
  • Elaboració i presentació en el registre mercantil de comptes anuals;
  • Redacció d’actes i acords de juntes generals i consells d’administració;
  • Assistència en la successió de l’empresa familiar;
  • Gestió de patents i marques.