Auditories

Avui en dia, per assegurar l’èxit financer i millorar la confiança entre els seus clients, és imprescindible que les empreses realitzin de forma periòdica auditories que certifiquin les bones pràctiques empresarials i permetin millorar els serveis que ofereixen. A més, la normativa vigent obliga moltes d’aquestes empreses a realitzar-les i a publicar els seus resultats. Així doncs, Palau i Associats proporciona serveis d’auditoria per ajudar als seus clients a satisfer les seves obligacions legals, amb totes les garanties.

Palau i Associats ofereix els següents serveis:

  • Auditoria financera obligatòria i voluntària de comptes anuals individuals, comptes anuals consolidats, Estats Financers Intermedis i de Balanç;
  • Revisions limitades;
  • Informe especial sobre valoració d’accions i participacions;
  • Informe especial d’Ampliació de capital;
  • Informe especial de Reducció de capital.