Consultoria Marketing

La consultoria de marketing és una eina que ajuda a l’empresa a tenir la informació necessària per arribar de forma efectiva al seu client proposant diferents línies d’actuació per aconseguir-ho. És per això que, Palau i Associats, en el seu afany per oferir un servei integral que asseguri l’èxit de l’empresa, posa a disposició de tots els seus clients i interessats el servei de consultoria de marketing per aprofundir en la coneixença de l’empresa i tot el seu potencial.

Els serveis en consultoria de marketing que Palau i Associats ofereix són:

 • Prospecció de mercat per a la detecció de noves oportunitats de negoci en col·laboració amb el departament de marketing de l’empresa;
 • Creació de plans de marketing estratègic en col·laboració amb el departament comercial de les empreses;
 • Seguiment i anàlisi de vendes;
 • Desenvolupament d’accions de marketing singular seguint les línies estratègiques de l’empresa;
 • Gestió diària i continuada del departament de marketing;
 • Investigació de mercats;
 • Plans d’expansió locals, nacionals o internacionals;
 • Detecció de problemes comercials i de marketing i propostes de solució;
 • Dictàmens per a la valoració de projectes;
 • Quadres de comandament i monitorització de resultats;
 • Desenvolupament i presentació de pitch decks per a la captació d’inversors;
 • Gestió de la comunicació i reputació corporativa.